Logo 112Meppel

Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) di 26 april 2022, 16:24

14 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Meppel

Laatst bijgewerkt: dinsdag 16:24 uur
MEPPEL – Vandaag, dinsdag 26 april, is het de dag van de Lintjesregen, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In Meppel zijn door de Burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan veertien personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Decorandi 2022
De decorandi 2022 zijn allen onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau en zijn:

Decorandus: meneer Hulshof (1948 – 73 jaar)
Dhr. Hulshof zet zich sinds 2000 actief in voor de biodiversiteit. Zo is hij actief bij de imkervereniging en heeft hij vormgegeven aan de tentoonstelling “De Bij en Wij”. Ook is hij medeoprichter van Stichting Theole, die zich inzet om leraren in Nepal op te leiden. Hij heeft een bijdrage geleverd aan de bouw van een aantal scholen in Nepal. Ook dichterbij huis zet dhr. Hulshof zich in. Mede door zijn inzet heeft zijn buurtschap de officiële naam Broekhuizen gekregen.

Decorandus: mevrouw Boer-Piersma (1954 – 68 jaar)
Mevrouw Boer – Piersma is van 1988 tot 2014 vrijwilligster geweest bij de gereformeerde Kerk Nijeveen Havelte Wanneperveen, onder meer met kindernevendiensten, als contactdame en als diaken. Sinds 2000 neemt ze deel aan de kookgroep van de gezamenlijke kerken. Van 2002 tot 2017 was ze bestuurslid bij de Nijveense Christen Vrouwen. Vanaf hetzelfde jaar is ze vrijwilligster bij de Stichting Welzijn Ouderen in Nijeveen. Noemenswaardig zijn de nodendiensten, waarbij ze 24 uur per dag bereikbaar is. In 2017 werd deze dienst uitgebreid met enkele personen waarvan mevrouw coördinator is. Mevrouw Boer-Piersma is vanaf 2001 vrijwilligster bij Zorgroep Noorderboog, waar ze cliënten van en naar de kerkdiensten begeleidt. Vanaf 2014 is mevrouw vrijwilligster bij molen De Sterrenberg te Nijeveen. Mevrouw doet de schoonmaakwerkzaamheden en verzorgt onder andere de inkoop van de kantine. Tot slot is mevrouw Boer-Piersma sinds 2010 mantelzorger van 2 personen. Zij regelt voor deze personen diverse zaken, zoals de administratie, en begeleidt deze mensen naar onder andere dokter, medische specialisten en tandarts. Tevens doet ze de boodschappen en gaat ze met ze fietsen.

Decorandus: Albert van Gijssel (1951 – 70 jaar)
Meneer Van Gijssel is van 1976 tot 1986 vrijwilliger geweest bij de jeugdraad van de gereformeerd kerk in Meppel. Hij was medeorganisator van de rommelmarkten tijdens Koninginnedagen en in september vrijwilliger bij het starten van het jeugdwerk.

Van 1972 tot 1997 was meneer vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hij was hulpverlener bij evenementen en heeft deelgenomen aan de hulpverleningsoefeningen bij rampen. Later was hij afdelingscoördinator voor de verbindingsondersteuning, onder meer bij de treinkapingen in Wijster en De Punt. Meneer Van Gijssel was betrokken bij grote evenementen zoals de TT te Assen, de Elfstedentocht en de concours hippique te Meppel. Van 1997 tot 2001 was hij diaken van de Gereformeerde kerk te Nijeveen. Tevens was meneer vertegenwoordiger van de kerk bij de regionale classis vergaderingen. Vanaf 2004 tot 2008 was meneer opnieuw diaken van de kerk. Wederom na een tussenstop van 3 jaar was hij van 2011 tot 2014 scriba van de kerk. Momenteel is hij notulist van de kerkenraad.

Sinds 2014 is hij coördinator van het distributiecentrum van de Voedselbank Zuidwest-Drenthe. Meneer stuurt vrijwilligers aan, doet administratieve taken en springt bij waar nodig.

Decorandus: mevrouw Voogt-De Vroome (1971 – 51 jaar)
Mevrouw Voogt-De Vroome was van 1986 – toen 15 jaar! – tot 2019 vrijwilligster bij De Meppeler Zwem- en Waterpolovereniging “M.Z.P.C. De Reest”. Ze was er jeugdtrainster en heeft er mede voor gezorgd dat diverse jeugdteam met een gekwalificeerd kader bij de “Koninklijke Nederlandse Zwembond” geregistreerd staan. Ze was bij alle wedstrijden aanwezig. Door haar toedoen heeft de vereniging een bovenregionale uitstraling met allure gekregen. Mevrouw Voogt-De Vroome is van 1992 tot 1997 secretaris van het algemeen bestuur geweest en was actief met de ledenwerving, was van 2006 tot 2012 lid van de technische commissie en sinds 2011 voorzitter van de activiteitencommissie.

Decorandus: meneer Schipper (1953 – 69 jaar)
Meneer Schipper is vanaf 1978 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeenschap Kolderveen – Dinxterveen. Hij verzorgt het druk- en stencilwerk voor het kerkblad en verzorgt al jaren de liturgieën van bijzondere diensten zoals onder andere doop- en trouwdiensten, bevestigingsdiensten, kerst- paas- en pinksterdiensten, avondmaaldiensten en jeugddiensten. Ook zorgt dhr. Schipper voor schilderwerkzaamheden voor de kerk en is reeds een aantal jaren ouderling en voorzitter van de kerk. Sinds 2010 is meneer voorzitter van de Historische Vereniging Nijeveen. Naast zijn bestuurstaken heeft hij de beeldbank inhoud gegeven. Hij verzorgde de redactie en afwerking van het kwartaalblad “Diekpraot”. Tot slot is meneer sinds 1978 vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Kerk Nijeveen. Hij verzorgt daar het drukwerk. Tevens is meneer bestuurslid van de drie kerken in Nijeveen waar het gezamenlijk beleid wordt bedacht en uitgevoerd.

Decorandus: mevrouw Linde-Groenewoud (1952 – 69 jaar)
Mevrouw Linde-Groenewoud is van 1970 tot 2007 vrijwilligster geweest bij de Nierstichting. Als wijkcoördinator was ze betrokken bij de jaarlijkse collecteweek. Sinds 1974 is mevrouw lid van de christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging “Passage”. Daar is ze momenteel voorzitter. Ze is jarenlang reiscoördinator geweest en is redacteur van het maandblad. Vanaf 1976 is ze vrijwilligster van de schildervereniging Kameleon. Van 1980 tot 1998 was mevrouw vrijwilligster bij de interkerkelijke Jeugddienst Commissie “IJC”. Deze commissie had als doel jongeren elkaar te laten ontmoeten op een laagdrempelige manier. Vanaf 1998 is ze vrijwilligster bij de Protestantse Wijkgemeente Meppel “Stad en Landen”. Ze was ouderling van het Pastoraat. Momenteel is mevrouw nog adviseur bij de inrichting van de verbouw van de Oude Kerk te Meppel. Tot slot is mevrouw Linde-Groenewoud sinds 2019 mantelzorger voor haar vader. Ze verricht onder andere huishoudelijke taken en ondersteunt hem waar nodig.

Decorandus: de heer Booij (1954 – 67 jaar)
Van 1980 t/m 1985 is meneer Booij hulpkoster geweest van de gereformeerde kerk Vlissingen. Hij zorgde er onder andere voor dat de kerkdiensten en kerkelijke vergaderingen goed verliepen. Sinds 1997 is hij vrijwilliger bij de Stichting lokale Omroep te Meppel. Hij begon als radiomaker en radiotechnicus. Vanaf 2002 is meneer Programma Manager en hoofd radio en is hij voorzitter van de programmaraad. In hetzelfde jaar trad meneer toe tot het bestuur. Meneer heeft in 2002 ook de rol als studiobeheerder op zich genomen.

Van 2018 t/m 2020 is meneer bijzonder actief geweest bij het begeleiden van nieuwe statushouders in de gemeente Meppel voor de Stichting Vluchtelingen Werk. Hij bood hulp bij administratieve werkzaamheden, gaf financiële begeleiding en gaf hulp bij maatschappelijke begeleiding. Tot slot is meneer vanaf 2019 actief bij de vereniging KBO-PCOB. Deze vereniging is de grootse seniorenorganisatie van Nederland en maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

Decorandus: mevrouw Hoekstra-Jannink (1941 – 80 jaar)
Van 1992 tot 2016 was mevrouw Hoekstra-Jannink actief voor de vrouwenraad. Deze vrouwenraad werd in 1995 een Stichting Kleurrijk Meppel. Mevrouw Hoekstra-Jannink heeft heel veel betekend voor de Meppeler multiculturele samenleving. De werkgroep Kleurrijk Meppel heeft de afgelopen jaren diverse bijeenkomsten voor vrouwen georganiseerd om de beeldvorming van de multiculturele samenleving te verbeteren. Vanaf 1998 tot 2019 Was mevrouw Hoekstra-Janning vrijwilligster bij de Stichting Welzijn Mensenwerk te Meppel. Ze is vanaf het begin betrokken bij de oprichting van het vrouwencentrum en organiseerde diverse activiteiten voor de Meppeler vrouwen. Ze organiseerde naailessen, fietslessen en thuislessen bij migrantenvrouwen. Ook zette zij zich in voor de toenmalige Vrouwenraad in Meppel en het Platform Kleurrijk Meppel om diverse groepen vrouwen met elkaar te verbinden.

Decorandus: meneer Hartsuiker (1949 – 73 jaar)
Vanaf 1992 is meneer Hartsuiker actief voor de atletiek vereniging AV de Sprinter. Hij is jarenlang voorzitter en bestuurslid van de wedstrijden geweest, hij beheert de kantine, verzorgt trainingen, is contactpersoon voor instanties en sponsoeren en valt in waar nodig. Sinds 1998 is hij ook vrijwilliger voor de Stichting Drentse fiets 4-daagse. Hij is medeverantwoordelijk voor de op- en afbouw van de tijdelijke camping tijdens deze dagen. Ook is hij gastheer voor de bezoekers en coordinator bij de start en finish. Sinds 2016 is hij bestuurdslid van dit grote evenement.

In 2003 werd hij vrijwilliger voor de organisatie van diverse plaatselijke marathons. Hij onderhoudt de contacten met onder andere gemeente en politie tijdens dit evenement. Vanaf 2012 is hij bovendien vrijwilliger bij de zorggroep Noorderboog. Hij wandelt met de bewoners en zingt in het koor dat regelmatig een optreden verzorgd voor de bewoners.

Decorandus: mevrouw Madarbaks (1950 – 71 jaar)
Mevrouw Madarbaks is sinds 1998 vrijwilligster bij Welzijn Mensenwerk te Meppel. Ze was betrokken bij het allochtone vrouwennetwerk en organiseerde en ontwikkelde onder andere activiteiten voor deze groep vrouwen. Ook nam ze deel aan diverse kadertrainingen. Ze was betrokken bij de oprichting van het vrouwencentrum en bij de groep Geweldige Vrouwen. Ze was medeorganisator van diverse activiteiten rondom gezondheid en armoede. Samen met het wijkplatform werkte ze aan diverse, multiculturele wijkactiviteiten in de wijk Haveltermade. Ook was ze lid van wijkplatform Koedijkslanden. Hierbij zette zij zich in voor de minderbedeelden in de samenleving. Ze is jarenlang bestuurslid van stichting Samenleveringsopbouw geweest, de voorloper van Welzijn Mensenwerk te Meppel. In 1982 heeft ze een Surinaamse commissie opgericht. Ook was mevrouw lid van het Anti Discriminatie Bureau Meppel. Tot slot was mevrouw van 2007 tot 2018 lid van de werkgroep “Een Wereld voor Vrouwen” die sinds een aantal jaren een stichting is. Deze stichting heeft inmiddels een adressenbestand van 400 vrouwen. Ze heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze stichting door onder andere namens kleurrijk Meppel zitting te nemen in de werkgroep. Ze had een belangrijke rol in de organisatie van de Surinaamse avonden. Ook de Surinaamse kraam op de wereldmarkt is mede door haar inzet tot stand gekomen.

Decorandus: meneer Jan van Gijssel (1959 – 62 jaar)
Meneer Van Gijssel is sinds 1975 vrijwilliger van de gereformeerde kerk Nijeveen, Havelte en Wanneperveen als bestuurslid en later als voorzitter. Hij leidde de wekelijkse jeugdactiviteiten en was nauw betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van diverse andere activiteiten. Vanaf 1992 is meneer adviserend lid van de Commissie van Beheer. Sinds 1996 is meneer boekhouder van de kerk. Van 1981 tot 1990 is meneer vrijwilliger geweest de Oranjevereniging Nijeveen. Meneer was bestuurslid en secretaris. Meneer was van 1985 tot 2014 vrijwilliger bij Univé. Meneer was bestuurslid van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij “Vooruitgang in ’t Geluk” te Nijeveen, Univé Meppel en omstreken en Univé Reest AA en Linde. Later was hij commissaris. Vanaf de oprichting van de Historische Vereniging Nijeveen is meneer actief als vrijwilliger in de bewoningwerkgroep. Veel oud inwoners maken dankbaar gebruik van dit archief om hun stamboom uit te zoeken. Sinds 2010 is meneer Van Gijssel actief bij dorpshuis de Schalle te Nijeveen. Hij heeft mede bijgedragen dat het dorpshuis weer een bloeiend dorpshuis is geworden. Ook heeft hij het filmhuis opgezet en is vrijwilliger bij de bardienst.

Decorandus: meneer Drenth (1943 – 78 jaar)
Meneer Drenth is sinds 1979 vrijwilliger bij de voetbalvereniging MSC. Hij was jeugdtrainer en jeugdleider, lid van het jeugdbestuuren later voorzitter van de jeugdafdeling. Maar dan 20 jaar was hij verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. Van 1983 tot 1989 was meneer vrijwilliger bij de volleybal vereniging Oosterboer te Meppel. Hij is één van de oprichters van deze vereniging, eerste trainer en scheidsrechter. Mede namens de grote inzet van meneer is deze vereniging tot de dag van vandaag een florerende vereniging. Vanaf 1986 tot 2011 is hij vrijwilliger in verschillende rollen geweest van Stichting Euro Jeugdvoetbal Meppel (Drenthe Cup). Aan dit toernooi nemen duizenden kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar uit verschillende Europese landen deel. Tot slot was hij vrijwilliger bij de Stichting Drentse fiets 4-daagse voor de startplaats Meppel. Hij was medeverantwoordelijk voor de warme maaltijden van de deelnemers.

Decorandus: meneer Lanjouw (1946 – 75 jaar)
Meneer Lanjouw is sinds 1984 actief lid bij de politieke vereniging VVD te Meppel als bestuurslid en later als raadslid. Vanaf 1999 tot 2006 was meneer wethouder bij de gemeente Meppel. Na zijn aftreden als wethouder bleef hij tot 2008 voorzitter van deze lokale afdeling. Ook was meneer Lanjouw enkele jaren lid van de landelijke partijraad. Sinds 2006 is hij lid bij de Stichting Stedenband Most-Meppel. Deze stichting heeft als doel het ontwikkelen, stimuleren en onderhouden van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Most (Tsjechië) en Meppel.
Ook is meneer contactpersoon bij de VNTS. Dit is de koepelorganisatie van stedenbanden met Tsjechië en Slowakije. Meppel krijgt jaarlijks bezoekers van Most en meneer ontvangt en begeleidt deze bezoekers. Dit kunnen studenten, musici, kunstenaars en politici zijn.

Decorandus: mevrouw Van Dijk-Kooiker (1931 – 90 jaar)
Mevrouw is in 1943 gestart met “vrijwilligerswerk” tijdens de tweede wereldoorlog. Ze zat in het verzet en heeft in deze jaren verschillende werkzaamhedhen uitgevoerd zoals assisteren bij het onderduiken van engelse piloten en verzets- strijders en het verzorgen en verplaatsen van deze mensen. Ook hield ze het bevolkingrsregister van het dorp Wanneperveen verborgen en verspreidde ze als meisjeskoerier bonkaarten door het land. Ze heeft haar ervaringen vastgelegd in onder andere portretten van Jan Roelof Kooiker. Deze zijn te lezen via de link www.kampwesterbork.nl. Al haar ervaringen zijn door de Historische Vereniging Nijeveen vastgelegd. Dit wordt nog deels gebruikt tijdens schoollessen en bijeenkomsten. Van 1947 tot 2003 was mevrouw Van Dijk – Kooiker lid van de Christelijke zangvereniging T.O.G. Kolderveen-Nijeveen. Ze zat van 1990 tot 1996 in het bestuur en was ze medeorganisator van de jaarlijkse Braderie in het dorp Nijeveen. Van 1946 tot 1995 was mevrouw actief voor de Geformeerde Kerk Nijeveen en was een aantal jaren secretaris van de meisjesvereniging van de kerk. Ze was contactdame en maakte deel uit van een wijkteam en heeft gemeenteleden bezocht. Mevrouw Van Dijk was van 1965 tot 1975 actief voor basisschool De Wel in het dorp Nijeveen. Mevrouw was onder andere brei- en handwerkjuf, was leesmoeder, assisteerde bij schoolreisjes en deed de was voor de kleuterafdeling. Van 1976 tot 1980 was ze vrijwilligster bij de stichtihg Domijn Kinderopvang als bestuurslid. Van 1984 tot 1987 is mevrouw Van Dijk actief geweest voor de Nijeveense Christelijke Vrouwen als bestuurslid en penningmeester. Van 1995 tot 2005 was ze vrijwilligster bij de voetbal vereniging SVN’69. Tot slot is mevrouw is sinds 1982 vrijwilligster bij de stichting Noorderboog. Ze brengt koffie en thee rond en assisteert bij diverse activiteiten waaronder bingo en sjoelen. Ook helpt ze het personeel bij het verzorgen van de bewoners. Mevrouw verzorgd de bloemen en helpt bij het versieren en decoreren van de gezelschapsruimte en de gangen.

Koninklijke Onderscheiding
Het verlenen van een Koninklijke Onderscheiding, bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is en blijft een erkenning van verdienstelijke personen vanuit en door de samenleving. De erkenning van de samenleving is een waardering voor de wijze waarop de te onderscheiden personen aan hun activiteiten of werkzaamheden inhoud hebben gegeven. Zij hebben gedurende geruime tijd inspanningen verricht die voor de Meppeler samenleving bijzondere waarde hebben. Deze mensen vormen het ‘cement’ van de samenleving. Ze zijn een voorbeeld voor anderen. De maatschappij kent gelukkig een groot aantal personen die zich als vrijwilliger belangeloos inzetten voor de samenleving door het verrichten van allerlei maatschappelijke activiteiten of werkzaamheden die de burger als nuttig en van wezenlijk belang ervaart. De waardering van deze bijzondere verdiensten voor de samenleving kan met een benoeming in een koninklijke graad in de Orde van Oranje-Nassau tot uitdrukking worden gebracht.

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Meppel

Volg ons

Volg ons

Copyright © 112Meppel
!

Ads

Advertenties worden geblokkeerd

Oeps! Onze advertenties worden geblokkeerd. Dit vinden wij jammer, want dankzij de advertenties is deze website gratis toegankelijk.

Steun ons alsjeblieft door deze Adblock-extensies of -software uit te schakelen.

Browsers als Firefox en DuckDuckGo staan soms te strikt ingesteld waardoor onze website niet goed werkt. Pas deze instelling aan of zet onze website op de whitelist.